Krátkodobý pronájem Power Calc Lite

Služba umožňuje občasné krátkodobé použití produktu bez nutnosti zakoupení licence.

 • Popis

  Služba umožňuje občasné krátkodobé použití produktu bez nutnosti zakoupení licence.

  Pronajímá se na nejmenší dobu 1 týdne. Při delší době se cena počítá jako součet ceny za ukončené měsíce, týdny a dny. Přitom se počítá, že měsíc má 30 dnů, týden 7 dnů.

  Pokud máte zájem o tuto službu, doporučujeme vzít v úvahu i službu „Pronájem výpočetního pracoviště“, která Vám navíc poskytuje mj. možnost rychlých konzultací našich odborníků. Dále nabízíme úplné provedení potřebných výpočtů našimi odborníky podle Vašeho zadání.

 • Ceník

  Krátkodobý pronájem PCL (Power Calc Lite)

  Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny bez předchozího upozornění.

  Ceny jsou v Kč bez DPH

  Varianta Záloha Měsíc Týden Den
  Eco 1 430 1 380 414 68
  Std 1 870 2 109 633 109
  Unl 3 190 4 220 1 266 217

  Pronajímá se na nejmenší dobu 1 týdne. Při delší době se cena počítá jako součet ceny za ukončené měsíce, týdny a dny.

  Přitom se počítá, že měsíc má 30 dnů, týden 7 dnů.

  Při sjednání pronájmu se skládá záloha, uvedená v tabulce výše, která se po ukončení pronájmu zákazníkovi vrací proti vrácení ochranného klíče, dokumentace a médií. V případě ztráty nebo poškození těchto náležitostí je složená záloha použita na úhradu vzniklých škod. V případě nevrácení zapůjčeného ochranného klíče je ve smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výší aktuální ceny pronajatého produktu dle platného ceníku.

  Příklad ceny pronájmu:
  Zákazník si objednal pronájem produktu Power Calc Lite, varianta Eco na dobu 45 dnů. Zákazník složí zálohu 1 430 Kč, která mu bude při řádném ukončení pronájmu vrácena. Celková cena bude za sjednanou dobu pronájmu (1 měsíc, 2 týdny a 1 den) 1 380+2×414+68 = 2 276 Kč.

  Pokud máte zájem o tuto službu, doporučujeme vzít v úvahu i službu „Pronájem výpočetního pracoviště“, která Vám navíc poskytuje mj. možnost rychlých konzultací našich odborníků. Dále nabízíme úplné provedení potřebných výpočtů našimi odborníky podle Vašeho zadání.

 • Provozní doba

 • Obchodní informace

 • Nezávazná poptávka

   
   

Seznam služeb: