DAISY Select

Tato služba poskytuje zákazníkovi právo získat bezplatně nejnovější aktualizované verze software (vydané v době trvání smlouvy) a umožňuje rovněž využívat výhod zvýšené trvalé péče ze strany firmy DAISY – přednostní přístup k technické podpoře, slevy pro přechod na vyšší varianty produktu (zvýšení rozsahu sítě, doplnění volitelné funkčnosti atp.), slevu na školení produktů DAISY, slevy na technickou podporu a jiné výhody.

 • Popis

  DAISY Select je placená služba pro optimální využití software. DAISY Select obsahuje tato práva a služby:

  1. bezplatnou distribuci aktualizovaných verzí software na identickém operačním systému, včetně technické dokumentace na elektronických médiích nebo též v tištěné formě,
  2. pro kontaktní osoby dle smlouvy ročně odpověd na smluvně dohodnutý počet technických dotazů, týkajících se software, a to telefonicky nebo elektronickou poštou, v dohodnuté lhůtě ,
  3. přednostní vyřizování ostatních požadavků na technickou podporu,
   přístup ke kódované stránce technické podpory týkající se pokrytých produktů na WWW serveru DAISY; tento server je přístupný dvacet čtyři (24) hodin denně, mimo nutných přerušení z důvodu údržby, příp. technické závady,
  4. na vyžádání dohodnutý počet hodin mimozáruční technické podpory na místě ,
   dohodnutou slevu pro přechod na vyšší variantu produktu (zvýšení rozsahu sítě, doplnění volitelné funkčnosti atp.)
  5. dohodnutou slevu na další mimozáruční technickou podporu.
  6. dohodnutou slevu na školení standardních produktů DAISY, realizovaném ve školícím středisku DAISY,
  7. možnost získat k testování beta verze a předprodukční (release candidate) verze pokrytého SW,
  8. možnost na stránkách technické podpory nebo jiným vhodným způsobem navrhovat nové funkce k doplnění do produktu a účastnit se definice zadání těchto funkcí,
  9. možnost být přizván k účastni na nepravidelných přímých setkáních s vývojáři pokrytého SW.

  Používané pojmy:

  Aktualizovaná verze
  pozdější (aktualizovaná) verze software, uvolněná do komerční distribuce. Aktualizované verze nezahrnují jakékoliv verze jiného software ani ostatních produktů, k jejichž užití se poskytuje licence odděleně.

  Beta verze
  první testovací verze SW, určená k ověření v provozu u vybraných uživatelů. Obvykle neobsahuje stejnou funkčnost jako produkční verze, funkčnost může být jak menší (nedokončené funkce), tak i širší (ověřování perspektivních funkcí) než u produkční verze, může obsahovat (a obvykle obsahuje) chyby.

  Předprodukční verze
  poslední testovací verze před uvolněním k distribuci. Má obvykle stejný rozsah funkčnosti jako finální verze, může obsahovat drobné nedostatky.

 • Ceník

 • Provozní doba

 • Obchodní informace

  Vámi upřednostňovaný způsob kontaktování

   Telefonicky (Budeme Vás kontaktovat telefonicky, vyplňte proto příslušnou kolonku v tomto formuláři.) Elektronicky (Budeme Vás kontaktovat e-mailem, vyplňte proto příslušnou kolonku v tomto formuláři.) Pozemní poštou (Budeme Vás kontaktovat českou poštou, vyplňte proto příslušné kolonky adresy v tomto formuláři.)

  Zasílání informací

  Informační materiály o akcích pořádaných firmou (školení, semináře, presentace,…), o nových produktech, o odstraňování chyb, …

   Přeji si dostávat informační zprávy e-mailem
   Přeji si dostávat informační materiály běžnou poštou


  Vyplňte správně alespoň emailovou adresu, telefon nebo adresu české pošty, jinak Vás nemáme možnost kontaktovat. Kontakt potřebujeme i pro zaslání demo verze elektronicky.

     
   

 • Nezávazná poptávka

   
   

Seznam služeb: