DAISY Power Calc Lite

Podpora

Produkt DAISY Power Calc Lite (PCL) je součástí rodiny produktů PAS DAISY Off-Line (Power Application Software – Off-Line), která sdružuje soubory programů pro přípravu provozu elektroenergetických sítí (ES), plánování změn ve struktuře ES, hodnocení provozu ES atp.

Power Calc Lite je určen především pro projektanty sítí nn. Jeho hlavní odlišností od ostatních produktů PAS DAISY je upravená množina funkcí a zjednodušené uživatelské rozhraní. Tyto vlastnosti se odrazily v názvu produktu („Lite“, neboli „odlehčená“ verze). Produkt klade důraz na co nejjednodušší obsluhu a rychlost použití.

 • Popis

  Produkt DAISY Power Calc Lite (PCL) je součástí rodiny produktů PAS DAISY Off-Line (Power Application Software – Off-Line), která sdružuje soubory programů pro přípravu provozu elektroenergetických sítí (ES), plánování změn ve struktuře ES, hodnocení provozu ES atp.

  Power Calc Lite je určen především pro projektanty sítí nn. Jeho hlavní odlišností od ostatních produktů PAS DAISY je upravená množina funkcí a zjednodušené uživatelské rozhraní. Tyto vlastnosti se odrazily v názvu produktu („Lite“, neboli „odlehčená“ verze). Produkt klade důraz na co nejjednodušší obsluhu a rychlost použití.

  Výpočetní metody použité v PCL odpovídají plnohodnotným standardním výpočetním metodám v produktech PAS DAISY, to znamená, že produkt neobsahuje žádná zjednodušení matematických metod, která by mohla vést k zavádějícím výsledkům (zejména při výpočtech okrajových stavů na pomezí technických možností sítě, které je nutno někdy prověřovat).

  K dispozici je rovněž kontrola selektivity jištění . Ke kontrole jsou využívány charakteristiky jednotlivých druhů jisticích prvků, získané od jejich výrobců. Kontrolují se poruchy ve všech uzlech sítě. S produktem je dodávána databáze jisticích prvků , která obsahuje prakticky kompletní výrobní program OEZ a vybrané nejdůležitější (a postupně doplňované) prvky dalších výrobců (SEZ, ABB, Moeller, Siemens, Schneider, …). Aktualizace této databáze je dispozici na WWW stránkách naší firmy.

  Práce s ampérsekundovými charakteristikami prvků v grafickém tvaru. Pro podrobnější zkoumání vzájemných vazeb jisticích přístrojů slouží funkce zobrazování charakteristik jisticích přístrojů a kabelů. Zobrazené charakteristiky průběžně respektují okamžité nastavení modifikovatelných parametrů jisticích prvků, které je pak následně použito i pro výpočet (automatickou kontrolu) selektivity

  Výpočet ustáleného chodu sítě nyní obsahuje funkci vyhledání slabých vazeb (doporučených rozpojovacích míst) v síti.

  Tento produkt má uživatelské rozhraní založené na tabulkových pohledech na data. Vstupní data se zadávají v tabulkových oknech, obdobně jako při práci s tabulkovými kalkulátory. Jednotlivé funkce programu se aktivují obvykle tlačítky na liště nástrojů, opatřenými názornými obrázky – ikonami, jak je dnes v programech obvyklé. Všechny funkce lze rovněž nalézt v soustavě nabídek – menu. Většina nejdůležitějších funkcí má dále přiděleny zkratkové klávesy – hot keys.

  Při zadávání dat velmi usnadňují práci různé pomůcky – automatické označování (číslování) zadávaných prvků, možnosti kopírování bloků dat, využívání typových tabulek atp.

  Klasickým výstupem jsou tradičním způsobem uspořádané výsledkové tabulky, které je možné editovat a tisknout. Výhodný je export hodnot z pracovních tabulek do formátu CSV . To umožňuje jednoduše načíst vstupní data a výsledky např. do tabulky Excelu .

  Od verze 2.0 je k dispozici grafické zobrazení schematu sítě . Tato funkce umožňuje automatické vytváření schematu sítě ze zadaných dat sítě, tisk schematu a jeho uložení jako obrázku. Kliknutím na tlačítko se automaticky vygeneruje bezúdržbový obrázek sítě. V obrázku lze zobrazovat zvolenéné hodnoty parametrů prvků sítě a výsledky výpočtů. Program rovněž umožňuje zapínání a vypínání větví přímo z obrázku sítě.

  Power Calc Lite nyní podporuje přidávání, odebírán a změny vlastností jisticích prvků jak v tabulkách, tak i přímo z obrázku. Velmi užitečnou funkcí, zejména pro rozsáhlejší sítě, je probarvování obrázku podle různých kriterií (topologie, zatížení vedení a traf, odchylky napětí v uzlech, úbytky napětí na větvích, ztráty ve větvích) a zvýrazňování prvků sítě které vyžadují pozornost uživatele (výsledky aut. kontrol – přetížení prvků, napětí mimo meze, …)

  Power calc Lite ve verzi 2.01 je určen pro 32 bitové operační systémy Windows.

 • Historie

 • Nezávazná poptávka

  Ceny jsou v Kč bez DPH

   Demo Demonstrační verze. Je k dispozici na vyľádání. V případě staženi z www stránek po registraci (zaslání pristupu elektronickou poštou) je zdarma. Rozsah: 5 uzlů, 8 vedení, 2 transformátory, 1 motor, 1 kompenzátor, 1 generátor, 1 spínač 200 
   Min Nejmenší verze. Je určena pro výpočty malých sítí. Rozsah: 30 uzlů, 45 vedení, 2 transformátory, 4 motory, 4 kompenzátory, 4 generátorů, 5 spínačů 4 950 
   Eco Ekonomická verze. Je určena pro výpočty menších sítí. Rozsah: 50 uzlů, 75 vedení, 6 transformátorů, 6 motorů, 6 kompenzátorů, 6 generátorů, 13 spínačů 11 000 
   Std Standardní verze. Je určena pro výpočty běžných sítí. Rozsah: 300 uzlů, 450 vedení, 38 transformátorů, 38 motorů, 38 kompenzátorů, 38 generátorů, 75 spínačů 15 500 
   Unl Maximální verze. Je určena pro výpočty rozsáhlých sítí. Rozsah: 10 000 uzlů, 15 000 vedení, 1 250 transformátorů, 1 250 motorů, 1 250 kompenzátorů, 1 250 generátorů, 2 500 spínačů 32 000 
   Školení uživatele Jednodenní uživatelské školení v prostorách firmy, včetně studijních materiálů 3 850 
   Mám zájem o zasílání newsletteru
  * povinná položka

 • Demo verze

  Ochrana osobních dat: Firma DAISY spol. s r.o. tímto prohlašuje, že veškerá osobní data zákazníků a data o jejich objednávkách nebudou nikdy (mimo případy, kdy to požaduje zákon) poskytnuta jinému subjektu a budou použita pouze pro vnitřní potřeby DAISY spol. s r.o.

  Způsob dodání demo verze

   Stáhnout z WWW Poslat pozemní poštou (poplatek 150 Kč)
  (Informace o postupu stažení Vám budou zaslány e-mailem, vyplňte proto příslušnou kolonku v tomto formuláři.)

  Zasílání informací

  Informační materiály o akcích pořádaných firmou (školení, semináře, presentace,…), o nových produktech, o odstraňování chyb, …

   Přeji si dostávat informační zprávy e-mailem
   Přeji si dostávat informační materiály běžnou poštou


  Vyplňte správně alespoň emailovou adresu, telefon nebo adresu české pošty, jinak Vás nemáme možnost kontaktovat. Kontakt potřebujeme i pro zaslání demo verze elektronicky.
   

   

 • EDU Licence

  Ochrana osobních dat: Firma DAISY, spol. s r.o. tímto prohlašuje, že veškerá osobní data zákazníků a data o jejich objednávkách nebudou nikdy (mimo případy, kdy to požaduje zákon) poskytnuta jinému subjektu a budou použita pouze pro vnitřní potřeby DAISY, spol. s r.o.

  Způsob dodání Edu verze

  Na základě Vaší žádosti s Vámi dohodneme podmínky poskytnutí licence a připravíme návrh smlouvy. Návrh licenční smlouvy Vám bude zaslán podle dohody elektronickou nebo běžnou poštou.

   Stáhnout z WWW. Informace o postupu stažení Vám budou po doručení podepsané smlouvy zaslány e-mailem, vyplňte proto příslušné kolonky v tomto formuláři. Převzít osobně. Po podepsání smlouvy Vám bude v provozovně firmy v Praze na Spořilově předáno instalační medium.

  Zasílání informací

  Informační materiály o akcích pořádaných firmou (školení, semináře, presentace,…), o nových produktech, o odstraňování chyb, …

   Přeji si dostávat informační zprávy e-mailem
   Přeji si dostávat informační materiály běžnou poštou


   

   

 • Ceník

  Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny bez předchozího upozornění.
  Všechny varianty produktu Power Calc Lite jsou určeny pro 32 bitové operační systémy Windows.

  Ceny jsou v Kč bez DPH

  Power Calc Lite Specifikace
  Cena
  Demo Demonstrační verze. Je k dispozici na vyžádání. V případě staženi z www stránek po registraci (zaslání pristupu elektronickou poštou) je zdarma. Rozsah: 5 uzlů, 8 vedení, 2 transformátory, 1 motor, 1 kompenzátor, 1 generátor, 1 spínač 200
  Edu Školní verze. Pro účely výuky na středních a vysokých školách. Pro školy je zdarma. V případě zájmu kontaktujte firmu. Rozsah: 16 uzlů, 20 vedení, 2 transformátory, 4 motory, 4 kompenzátory, 4 generátory, 5 spínačů 0
  Min Nejmenší verze. Je určena pro výpočty malých sítí. Rozsah: 30 uzlů, 45 vedení, 2 transformátory, 4 motory, 4 kompenzátory, 4 generátorů, 5 spínačů 4 950
  Eco Ekonomická verze. Je určena pro výpočty menších sítí. Rozsah: 50 uzlů, 75 vedení, 6 transformátorů, 6 motorů, 6 kompenzátorů, 6 generátorů, 13 spínačů 11 000
  Std Standardní verze. Je určena pro výpočty běžných sítí. Rozsah: 300 uzlů, 450 vedení, 38 transformátorů, 38 motorů, 38 kompenzátorů, 38 generátorů, 75 spínačů 15 500
  Unl Maximální verze. Je určena pro výpočty rozsáhlých sítí.. Rozsah: 10 000 uzlů, 15 000 vedení, 1 250 transformátorů, 1 250 motorů, 1 250 kompenzátorů, 1 250 generátorů, 2 500 spínačů 32 000
  Školení uživatele Jednodenní uživatelské školení v prostorách firmy, včetně studijních materiálů 3 850

  Způsoby dodání

  Způsob Poplatek
  Osobní odběr 0
  Doporučená zásilka 100
  Dobírka 110
  EMS 180

  Poznámky:

  1. Osobní odběr je možný po předchozí telefonické dohodě v provozovně firmy v Praze na Spořilově
  2. Při platbě převodem z účtu odesíláme zboží až po proplacení proforma faktury.

  Ceny za upgrade z V1.x na V2.x

  Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny bez předchozího upozornění.

  Upgrade Power Calc Lite

  Varianta Plná cena Sleva Cena
  Min 4 950 900 4 050
  Eco 11 000 1 630 9 370
  Std 15 500 2 360 13 140
  Unl 32 000 3 927 28 073

  Upgrade je za stejnou cenu z libovolné verze Power Calc Lite (1.02-1.11). Zákazníci, kteří zakoupili Power Calc Lite v době od 1.4.2002 mají nárok na výměnu za novou verzi zdarma.

  Některé starší HW klíče mohou být s novou verzí nefunkční. V tom případě kontaktuje zákazník naší firmu. Obdrží instrukce jak dále postupovat. Přeprogramování ochranného klíče lze provést přes e-mail. Pokud zákazník nechce provádět přeprogramování sám, nebo se mu nedaří, lze klíč zaslat k přeprogramování na adresu firmy.

  V případě poškození HW klíče dodáme nový za cenu cca 1 200,- Kč.

  V případě ztráty HW klíče bude věc řešena individuálně.

  Tabulka množstevních slev

  Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny bez předchozího upozornění.

  Množstevní slevy na Power Calc Lite

  Úroveň Počet min. Počet max. Cena 1 další licence
  0 1 1 100%
  1 2 5 92%
  2 6 10 83%
  3 11 20 67%

  Celková cena se vypočítá tak, že se postupně sčítají ceny za jednotlivé úrovně slev.

  Příklad:
  Zákazník si objedná 6 ks produktů Power Calc Lite. Celková cena bude: 1 × úroven 0 + 4 × úroven 1 + 1 × úroveň 2 = 1+4×0,92+0,83 = 5,51 násobek základní ceny produktu. Výsledek se zaokrouhlí na celé koruny dolů.

  V případě dokoupení licencí na stejnou verzi produktu se nové licence dokupují za již dosaženou úroveň slevy.

  Příklad:
  Zákazník má 6 licencí a dokoupí si další dvě licence. Zaplatí zaně 2×0,83=1,66 násobek základní ceny licence.

  Ceny dlouhodobého pronájmu

  Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny bez předchozího upozornění.

  Varianta Akt. poplatek Měs. nájem Odkoupení licence
  Eco 1 210 380 277
  Std 1 540 580 426
  Unl 3 080 1 158 851

  Pronájem se sjednává na pevnou dobu. Po dobu pronájmu má zákazník nárok na bezplatné dodání novějších verzí pronajatého produktu za cenu instalačního média a event. dodatkové dokumentace. V průběhu pronájmu lze přejít na vyšší variantu produktu za cenu rozdílu v aktivačním poplatku plus cenu médií a ev. dokumentace.

  Ceny krátkodobého pronájmu

  Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny bez předchozího upozornění.

  Varianta
  Záloha
  Měsíc
  Týden
  Den
  Eco 1 430 1 380 414 68
  Std 1 870 2 109 633 109
  Unl 3 190 4 220 1 266 217

  Pronajímá se na nejmenší dobu 1 týdne. Při delší době se cena počítá jako součet ceny za ukončené měsíce, týdny a dny.

  Přitom se počítá, že měsíc má 30 dnů, týden 7 dnů.

  Při sjednání pronájmu se skládá záloha, uvedená v tabulce výše, která se po ukončení pronájmu zákazníkovi vrací proti vrácení ochranného klíče, dokumentace a médií. V případě ztráty nebo poškození těchto náležitostí je složená záloha použita na úhradu vzniklých škod. V případě neodevzdání ochranného klíče je ve smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výší aktuální ceny pronajatého produktu dle platného ceníku.

  Příklad ceny pronájmu:
  Zákazník si objednal pronájem produktu Power Calc Lite, varianta Eco na dobu 45 dnů. Zákazník složí zálohu 1 430 Kč, která mu bude při řádném ukončení pronájmu vrácena. Celková cena bude za sjednanou dobu pronájmu (1 měsíc, 2 týdny a 1 den) 1380+2×414+68 =2 276 Kč.

  Pokud máte zájem o tuto službu, doporučujeme vzít v úvahu i službu „Pronájem výpočetního pracoviště“, která Vám navíc poskytuje mj. možnost rychlých konzultací našich odborníků. Dále nabízíme úplné provedení potřebných výpočtů našimi odborníky podle Vašeho zadání.

 • Online objednávka