PAS DAISY On-Line

Podpora

Produkty PAS DAISY On-Line jsou určeny pro podporu pracovníků operativního řízení provozu elektroenergetických sítí. Jde o soubor vyšších funkcí ASDŘ využívaný v reálném čase při řízení ES.

 • Popis

  Produkty PAS DAISY On-Line jsou určeny pro podporu pracovníků operativního řízení provozu elektroenergetických sítí. Jde o soubor vyšších funkcí ASDŘ využívaný v reálném čase při řízení ES.

  Představuje významné rozšíření základních funkcí SCADA. Tento produkt je integrovaný paket funkcí, konfigurovatelný pro konkrétní elektrizační soustavu. Produkt je navržen pro sítě vn i vvn.

  Produkty PAS DAISY On-Line jsou určeny pro podporu pracovníků operativního řízení provozu elektroenergetických sítí. Jde o soubor vyšších funkcí ASDŘ využívaný v reálném čase při řízení ES.

  Představuje významné rozšíření základních funkcí SCADA. Tento produkt je integrovaný paket funkcí, konfigurovatelný pro konkrétní elektrizační soustavu. Produkt je navržen pro sítě vn i vvn.

  Hlavním znakem systémů řady On-Line je z hlediska uživatele velký důraz na jednoduchost používání, rychlost a robustnost. Údržba systému se provádí centralizovaně pověřenými pracovníky. Systém On-Line zachycuje současný aktuální stav řízené soustavy a umožňuje ověřování plánovaných zásahů typu přepnutí vedení na jiný uzel atp.

  Způsob zobrazování je co nejpodobnější zobrazování ve SCADA. Výsledky jsou prezentovány co nejnázornějším a nejjednodušším způsobem, aby se dispečer nemusel příliš zabývat jejich interpretací. Musí být na první pohled zřejmé, zda se soustava nachází v normálním, nebezpečném či poruchovém stavu a do jakého stavu se dostane po zamýšlené manipulaci (simulaci) či samovolným vývojem (operativní predikce).

  Důležitou funkcí PAS DAISY On-Line je simulační režim. Umožňuje provádět ověřování zamýšlených manipulací lokálně na uživatelské simulační databázi.

  Tato databáze může být naplněna buď hodnotami z „reálu“ v okamžiku přepnutí do simulačního režimu, nebo hodnotami, které popisují úplný stav soustavy v některém okamžiku v blízké či vzdálenější minulosti. Uživatel je schopen pomocí této funkce krokovat („animovat“) vývoj soustavy po libovolně velkých (malých) krocích nebo po jednotlivých změnách veličin („stroj času“).

  Protože náš systém PAS On-Line je součástí integrovaného modulárního systému SCADA/PAS, lze do PAS On-Line zařadit i některé funkce SCADA, které spolupracující SCADA jiného dodavatele nepodporuje, nebo plní nedostatečně (denní záznam o provozu soustavy – „plachta“, změnové archivy signalizací, topologie, evidence B-příkazů atp.).

  PAS On-Line může spolupracovat prakticky s libovolným systémem SCADA. Odzkoušena je např. komunikace s LS 3200 firmy Telegyr Systems, se systémy Mikrodispečink, repas, s koncentrátorem TEK fy Techsys.

 • Historie

 • Nezávazná poptávka

 • Demo verze

 • EDU Licence

 • Ceník

 • Online objednávka