DAISY - Informační povinnost

Splnění povinnosti podle §7, odst 3 zákona č. 90/2012 Sb.

Zákon č. 90/2022 Sb. (o obchodních korporacích), ukládá v §7, odst. 2 a 3, společnosti s ručením omezeným povinnost (zřídí-li společnost internetové stránky) bez zbytečného odkladu po svém vzniku a dále průběžně uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy, údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené tímto zákonem.

Obchodní jméno DAISY spol. s r.o.
Sídlo Tesaříkova 1026/13
102 00 Praha 10 – Hostivař
Provozovna Hrusická 2538
141 00 Praha 4 – Záběhlice
Identifikační číslo 41195850
Zápis v podnikovém registru Společnost zapsána dne 11.10.1991
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod zn. C 4336