DAISY je na Facebooku

Vytvořili jsme stránku naší firmy na Facebooku. Ti z Vás, kteří s Facebookem žijí to jistě ocení, těm ostatním to neublíží :) Odkaz je zde: DAISY spol. s r.o.