Bizon V4.51

Do distribuce byla uvolněna nová verze PAS DAISY Off-Line Bizon V4.51.

Nejdůležitější změny:

Provedena úprava pro umožnění lokalizace do jiných jazykových prostředí
Dokončen důsledný překlad do angličtiny jako prvního cílového jazyka pro lokalizaci
Dokončeny úpravy pro provoz na 64b Windows