Bizon V4.41

Byla uvolněna verze 4.41 Bizon (PAS Off-Line Bizon i Bizon Projektant).

Nejzajímavější změny:

  • Úpravy pro provoz na 64b Windows.
  • Přehledné zobrazování výsledků zabezpečenosti v interaktivních tabulkách.
  • Zdokonalená verze spojování studií.

Podrobnější popis změn naleznete na obvyklém místě.