Bizon V4.39

Byla uvolněna další verze našeho úspěšného produktu Bizon (PAS Off-Line Bizon i Bizon Projektant).

Nejzajímavější změny:

Upravené nastavování režimu výpočtu zkratů podle požadavků ČEZ Distribuce
Záznamy generátorů jsou nyní připojitelné k injekci typu „pole generátorů“
Podrobnější popis změn naleznete na obvyklém místě.