DAISY - Historie

Historie aplikací našich produktů

Novější informace najdete v referencích.

2006Logo firmyDodávka 9 licencí PAS Off-Line pro VSE Košice.                         
2003Logo firmyRozšíření systému PAS Off-Line VSE, a.s.                                  
2001 - 2002Logo firmyDodávka inovovaného systému PAS Off-Line s plně grafickým uživatelským povrchem pro VSE, a.s. a zpracování výpočetního modelu ES VSE 110 kV.
2000Logo firmyProdáno několik desítek licencí do STE, a.s.

Implementace nové verze estimace stavu ES v JME a SME (ve spolupráci s EGÚ Praha).

1999Logo firmyGrafická verze PAS On-Line v JME, a.s., navázaná na systém Telegyr Systems LS 3200.

Inovace systému PAS On-Line v JČE, a.s.

Terciární regulace napětí s optimalizací chodu sítě v energetické síti Slovenské energetiky, a.s.

Inovace systému vyšších funkcí pro přípravu a hodnocení provozu DS (PAS Off-Line) v STE, a.s.

1998Logo firmyDoplnění řídicího systému ED PRE, a.s. o výpočty ustáleného chodu sítí vvn.

Systém vyšších funkcí pro operativní řízení DS (PAS On-Line) v SČE, a.s., napojení na systém EKOS prostřednictvím koncentrátoru TEK.

1997Logo firmySystém vyšších funkcí pro přípravu a hodnocení provozu DS (PAS DAISY Off-Line) pro KD VSE, a.s.

Systém vyšších funkcí pro operativní řízení DS (PAS On-Line) v SME, a.s., spolupráce se SCADA Mikrodispečink z produkce SME.

Grafická verze systému vyšších funkcí pro přípravu a hodnocení provozu DS (PAS Off-Line) pro ČED.

1996Logo firmyNasazení řídícího systému PD na PRE Praha.                            
1995Logo firmySystém vyšších funkcí pro přípravu a hodnocení provozu DS (PAS DAISY Off-Line) pro ředitelství STE a.s.

Systém vyšších funkcí pro přípravu a hodnocení provozu DS (PAS DAISY Off-Line) pro RD Kolín (STE a.s.)

1994Logo firmySystém vyšších funkcí pro přípravu a hodnocení provozu DS (PAS DAISY Off- Line) pro ředitelství JČE a.s.

Systém vyšších funkcí pro přípravu a hodnocení provozu DS (PAS DAISY Off-Line) pro RD Jindřichův Hradec

1993 - 2002Logo firmyVýznamný podíl na nasazení SCADA Landis a Gyr typu LS 3200 na ČED.

Návrh a realizace strukturovaného zobrazování pro dálkové ovládání a řízení provozu rozvoden přenosové soustavy 400 kV a 220 kV ČEZ.

1993Logo firmySystém vyšších funkcí řízení ES PAS DAISY On-Line, síťově připojený na SCADA RESYCIM na KD JČE v Českých Budějovicích.

SČE Děčín - programový systém pro archivaci dat o provozu ES. Systém přenosu dat mezi RD a PD.

1992Logo firmySubsystém síťových výpočtů v reálném čase pro ČED (pro systém EKOS)
1991Logo firmyRealizace systému dálkového přenosu dat reálného času z ASDŘ SED Žilina na SEP Bratislava.

Novější informace najdete v referencích.