Power Calc Lite


Objednání demo verze Power Calc Lite

Obrázek obálky distribuce produktu Powewr Calc Lite  - kliknutím obrázek zvětšíte Produkt DAISY Power Calc Lite (PCL) je součástí rodiny produktů PAS DAISY Off-Line (Power Application Software - Off-Line), která sdružuje soubory programů pro přípravu provozu elektroenergetických sítí (ES), plánování změn ve struktuře ES, hodnocení provozu ES atp.

Power Calc Lite je určen především pro projektanty sítí nn . Jeho hlavní odlišností od ostatních produktů PAS DAISY je upravená množina funkcí a zjednodušené uživatelské rozhraní. Tyto vlastnosti se odrazily v názvu produktu ("Lite", neboli "odlehčená" verze). Produkt klade důraz na co nejjednodušší obsluhu a rychlost použití.

Výpočetní metody použité v PCL odpovídají plnohodnotným standardním výpočetním metodám v produktech PAS DAISY, to znamená, že produkt neobsahuje žádná zjednodušení matematických metod, která by mohla vést k zavádějícím výsledkům (zejména při výpočtech okrajových stavů na pomezí technických možností sítě, které je nutno někdy prověřovat).

Pracovní tabulky a automaticky vytvořené schema K dispozici je rovněž kontrola selektivity jištění . Ke kontrole jsou využívány charakteristiky jednotlivých druhů jisticích prvků, získané od jejich výrobců. Kontrolují se poruchy ve všech uzlech sítě. S produktem je dodávána databáze jisticích prvků , která obsahuje prakticky kompletní výrobní program OEZ a vybrané nejdůležitější (a postupně doplňované) prvky dalších výrobců (SEZ, ABB, Moeller, Siemens, Schneider, ...). Aktualizace této databáze je dispozici na WWW stránkách naší firmy.

Práce s ampérsekundovými charakteristikami prvků v grafickém tvaru. Pro podrobnější zkoumání vzájemných vazeb jisticích přístrojů slouží funkce zobrazování charakteristik jisticích přístrojů a kabelů. Zobrazené charakteristiky průběžně respektují okamžité nastavení modifikovatelných parametrů jisticích prvků, které je pak následně použito i pro výpočet (automatickou kontrolu) selektivity

Výpočet ustáleného chodu sítě nyní obsahuje funkci vyhledání slabých vazeb (doporučených rozpojovacích míst) v síti.

Data z PCL v Excelu Tento produkt má uživatelské rozhraní založené na tabulkových pohledech na data. Vstupní data se zadávají v tabulkových oknech, obdobně jako při práci s tabulkovými kalkulátory. Jednotlivé funkce programu se aktivují obvykle tlačítky na liště nástrojů, opatřenými názornými obrázky - ikonami, jak je dnes v programech obvyklé. Všechny funkce lze rovněž nalézt v soustavě nabídek - menu. Většina nejdůležitějších funkcí má dále přidělěny zkratkové klávesy - hot keys.

Zobrazování charakteristik Při zadávání dat velmi usnadňují práci různé pomůcky - automatické označování (číslování) zadávaných prvků, možnosti kopírování bloků dat, využívání typových tabulek atp.

Klasickým výstupem jsou tradičním způsobem uspořádané výsledkové tabulky, které je možné editovat a tisknout. Výhodný je export hodnot z pracovních tabulek do formátu CSV . To umožňuje jednoduše načíst vstupní data a výsledky např. do tabulky Excelu .

Od verze 2.0 je k dispozici grafické zobrazení schematu sítě . Tato funkce umožňuje automatické vytváření schematu sítě ze zadaných dat sítě, tisk schematu a jeho uložení jako obrázku. Kliknutím na tlačítko se automaticky vygeneruje bezúdržbový obrázek sítě. V obrázku lze zobrazovat zvolenéné hodnoty parametrů prvků sítě a výsledky výpočtů. Program rovněž umožňuje zapínání a vypínání větví přímo z obrázku sítě.

Power Calc Lite nyní podporuje přidávání, odebírán a změny vlastností jisticích prvků jak v tabulkách, tak i přímo z obrázku. Velmi užitečnou funkcí, zejména pro rozsáhlejší sítě, je probarvování obrázku podle různých kriterií (topologie, zatížení vedení a traf, odchylky napětí v uzlech, úbytky napětí na větvích, ztráty ve větvích) a zvýrazňování prvků sítě které vyžadují pozornost uživatele (výsledky aut. kontrol - přetížení prvků, napětí mimo meze, ...)

Power calc Lite ve verzi 2.01 je určen pro 32 bitové operační systémy Windows.


Objednání demo verze Power Calc Lite
Na hlavní stránku DAISY, spol. s r.o.
   DAISY, spol. s r.o., Hrusická 2538, 141 00  Praha 4     tel.: (+420) 272 772 550, fax: (+420) 272 765 643     http://www.daisy.czmailto:info@daisy.cz, DAISY na Facebook.com

© 2019 DAISY, spol. s r.o.

Valid HTML 4.0 Transitional Valid CSS!